Светломира Стоянова завършва специалност Маркетинг в Икономически университет-Варна  през 2012 г. В продължение на една година (2013-2014 г.) работи като помощник-режисьор в ДТ „Стоян Бъчваров“ Варна. Завършва специалност Театрознание и театрален мениджмънт в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“ през 2018 г. През изминалите пет години активно пише за различни специализирани вестници и списания (Литературен вестник, КуклАрт, Homo Ludens и др.). Взема участие в български и международни фестивали (АСТ фестивал за свободен театър, МТФ „Варненско лято“, „Пиеро“, „Панаир на младите“, „Друмеви празници“, шоукейс за студенти в театър „Мюнхен Камершпиле“, Германия,  „Младинско шоукейс“ за политически театър, Словения и др.). Светломира активно се интересува от културен мениджмънт. В момента завършва магистратура „Мениджмънт в сценичните изкуства“. Участва в срещата на министрите на културата от Югоизточна Европа (февруари 2019 г.) и е мениджър на проекта „CONGLOMERATE”, който представя България в рамките на Пражкото квадриенале (06-16.06.2019 г.).