АСТ Фестивал 2020 се финансира от:

 

 

С финансовата подкрепа на:

 

  

 

Със съдействието на:

 

В партньорство със:

           

 

С медийната подкрепа на:

    

 

     

 

Организатори: