Вижте по-голяма карта

8-9-10 ноември 2013 г.

В рамките на форума ще изследваме няколко ключови фактора за развитието на съвременната българска култура, които са важни. Те са: развитието на международни партньорства, създаване на независими пространства за изкуства, развитието на нови публики, международната мобилност на артисти и творчески продукти и запознаването с новата програма Творческа Европа на ЕК. Всички те биха добавили стойност за развитието на българската съвременна култура и за свободната сцена и търсенето на практични решения за тяхното стимулиране, е един от начините за развитието на капацитета на българските културни организации.

Форумът се организира в партньорство с Културния център на СУ „Св. Климент Охридски“.

програма

участници