Екип на АСТ Фестивал за свободен театър “БАЛ с каски” 2016

Артистичен директор: Веселин Димов

Изпълнителен директор: Катрин Хрусанова

Координатор: Христиан Йовчев

Помощник координатор: Алия Буазра

Координатор доброволци: Петко Тенчев

 

Управителен съвет: управителен съвет на АСТ Асоциация за свободен театър: Вили Прагер, Галина Борисова, Гергана Димитрова, Ида Даниел, Светослав Георгиев – ghostdog, Веселин Димов и Катрин Хрусaнова

Организация в партньорство с: Фондация „Арт Офис“

Селекционен екип за българска артистична програма: Снежина Петрова, Демна Димитрова, Войн де Войн

Селекционен екип за чуждестранна артистична програма: Веселин Димов и Катрин Хрусанова

 

ПР екип: Адриана Михайлова и Виктория Цачева, OGILVY PR

Визуална идентичност: Весела Денчева, Иван Богданов и Константин Златков – „Компот Колектив“

Графичен дизайн: Константин Златков

Видео продукция: Весела Данчева и Иван Богданов (Compote collective)

Музика: Александър Евтимов „Шаманчето“ (Big Banda)

Със специалното участие на: Петър Мелтев

profile1