Отворена покана за участие в спектакъла на United Cowboys – Biotope 

АСТ Асоциация за свободен театър и United Cowboys ви канят да се включите в творческия процес The Body as a Reference for (R)Evolution. 

The Body as Reference for (R)Evolution представлява ново сътрудничество в рамките на Perform Europe – финансиран от ЕС проект, който има за цел да преосмисли трансграничното представяне на сценични изкуства по по-приобщаващ, устойчив и балансиран начин.  

Този проект набляга на човешкото измерение във времена на технологии и дигитализирани  диалози, като също така насърчава осезаемостта на всички сетива и връща на фокус живите преживявания. United Cowboys са поканени от АСТ Асоциация за свободен театър, за да изпълнят и развият своята концепция за биотоп във верига от изпълнения, които водят местни артисти, избрани материали и съдържание от всеки град до следващия и ги представят на подходящи, нестандартни места. 

За биотопа като концепция и метод 

От 2014 г. United Cowboys изгражда биотопи на различни локации в самодостатъчна среда, в която присъстват танцьори, изпълнители и музиканти. Пространството се предефинира. Публиката може да се разхожда, за да наблюдава и поглъща този свят от всички ъгли. Може да спре, за да гледа, може да продължи напред, да излезе и да се върне отново. Изпълнителите водят публиката по тази привидна свобода, която се ръководи от основната посока, която се разкрива в строги правила и драматургия. Няма фиксирано времево ограничение; продължителността се договаря на място. 

„Burn привлича вниманието ви, не с големи истории, а с фантастични образи, силни изпълнители и интригуваща музика. Така ви се предлага свят (..), който никога не престава да изненадва.“  

Theaterkrant за Burn Biotope. 

„Най-вече има симпатична атмосфера на жизненост, очарователна директност, която печели публиката с намигване.“ 

– Томас Линден (Rundschau Duitsland). 

Съвместно творчество Биотоп – София, България, 2022 г. 

Маартен ван дер Пут и Полин Роланс ще продължат своето изследване върху манталитета на изпълнителството в няколко съвместни творения върху физичността като език и средство за диалог. 

Целта е осъзнаването на тялото във връзка с пространството и енергията. 

Ден 1: Това силно физическо съвместно творчество започва с въвеждане на инструменти за радикално присъствие на сцената, свързано с предизвикателния баланс между уязвимост и власт Работата върху индивидуалните умения във връзка с присъствието е основа за първия ден – опознаване.  

Ден 2: От това въведение всички участници са поканени да „защитават” своята индивидуална територия. Тяло, пространство, енергийно предизвикателство.  

Ден 3: Индивидуалните профили, в резултат на въведението, ще бъдат основата за ръководена и структурирана импровизация в началото. Този ден ще бъде около намирането на свобода в рамките на ограниченията.  

Ден 4: Поставяме момента между решението за движение и действителното движение възможно най-близо един до друг. По този начин добавяме състоянието на изпълнение като внимание към импровизациите. Работим по пускането на антени от всички страни и всички сигнали.  

Ден 5: Свързваме главата, сърцето, тялото. Колкото по-напред отиваме, толкова повече свобода и пространство ще бъдат завладени. Импровизацията ще бъде по-дълга и ще работи до усещане за безкрайност. 

В крайна сметка ние работим до непрекъсната надстройка на танц, образи, структури и потоци. Това ще ни доведе до структурирано продължително публично представяне за пет часа на 8 юни.

Как да кандидатствам? 

Търсим професионални артисти. За да участвате в процеса, се препоръчва да имате опит в изкуството (всякаква форма) и да имате желание да изследвате нови начини и нови подходи. Включително умения и/или афинитет към физичността и движението. 

Образованието в сферата на танца е предимство, но не и изискване. Също така, изпълнители, мимове, музиканти и художници са добре дошли да кандидатстват.  

Търсим разнообразна група от участници по умения, възраст и опит; тръгвайки от мотото, че ние сме група от индивиди.  

Физичността е ключов аспект на съвместното творчество и още повече, като се имат предвид трудните времена, през които преминаваме. 

Кандидатурите могат да се правят чрез този линк.

Има място само за ограничен брой участници в това съвместно творчество. Избраните артисти ще бъдат заплатени за участието си в процеса на създаване и публично представяне. 

За „Тялото като референция за (R)Evolution“ 

Ние изследваме, ръководим и създаваме живо изкуство, в което хората са централни; буквално физически и психически; преведени във времеви образи.  

Намираме за важно да наблегнем на човешкото измерение, физическото, във времена на технологиите, интернет и дигитализираните диалози.  

Ние насърчаваме осезаемостта и използването на сетивата в тези преживявания на живо. Ние поставяме истинността и (самоизбраната) уязвимост срещу едноизмерния характер на цифровата информация и излагането; вярваме, че наблюдението и опитът са правилният начин за придобиване, учене и развитие на знания.  

Ние също така вярваме, че в този ден и епоха трябва да насърчаваме движението един към друг, вместо да се отдалечаваме един от друг. Ние вярваме в събирането на връзки, защото нашата работа позволява процес, в който могат да се получат специални знания, крайният продукт вече не може да се разбира като статична единица, а като отворена единица, която продължава да се развива и постоянно изгражда нови взаимоотношения. Всяка дискусия с партньор/регион ни принуждава да направим изявление – независимо колко малко – за значението на този процес..  

Тези твърдения са многообразни, но не са взаимозаменяеми; те изразяват света и въображението, които са възможни в определен момент. Ние виждаме събирането на тези изявления и взаимоотношения като задача и предизвикателство. Съществена част от програмата на United Cowboys са въпросите за физическото тяло и човешкото взаимодействие. Как присъства човешкото тяло и как може да се осъществи физическо преживяване?  

Общото физическо като инструмент и точка на отражение. Невербален език, който комуникира чрез глава сърце-тяло. Задаваме си въпроси като: Какво означава манипулируемостта на тялото? Какво е индивидуалност и какво означава човечността и позицията на творческата личност в едно автократично общество, общество, което е силно изградено върху традицията или което има за цел да се превърне в най-иновативния регион на обществото? И какви ценности проектираме върху собственото си тяло и това на другите?  

Човешкото тяло е нашият най-ценен актив и в това време на технологично развитие можем да проследим всичко сами. Но как можем да използваме тялото и какво точно струва то?  

Тялото сякаш е бойно поле за етични, социологически, философски и технологични въпроси, които са актуални днес за тези, които мислят критично за бъдещето на човечеството и неговото положение в обществото.  

И сега се добавя нов аспект, а именно тенденцията за преоценка на физическото тяло в сегашната епоха на разстояние и изолация. Целта не е само за обмяна на знания и споделяне на опит, а особено за развиване на истински партньорства, като например безкористно съвместно творчество, върху което можем да надграждаме.  

Информацията се извлича и връща. За това се използват художествени и културни пътища и по този начин достигат социални и обществени области. Това става чрез съвместни изследвания в международен контекст – с партньори, с други художници и с публиката.  

Ние използваме това, за да изградим „пътна мрежа“, с устойчиви партньори и творчески резултати. Създава се методология, стратегия, разпределена в различни региони. 

Проектът се осъществява в  рамките на програмата PERFORM EUROPE.