Еко?Логично! Изкуство и култура с мисъл за природата /продължението/

семинар
Мануела Саркисян (България)

В изданието на АСТ festival 2020 бе проведена конференцията „Еко?Логично! Изкуство и култура с мисъл за природата“. Тази година екипът на АСТ ще надгради започнатото с представяне на НАРЪЧНИК ЗА УСТОЙЧИВИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ В ПОЛЕТО НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА. Практическото ръководство включва споделяне на разнообразни примери и добри практики по света и у нас, които ще бъдат презентирани в рамките на семинара. Участниците ще имат възможност да почерпят опит от едни от най-утвърдените лидери на международно ниво в сферата на еко-устойчивостта за креативните индустрии. Ще бъдат обсъдени конкретни стъпки за предприемане както на организационно, така и на продукционно ниво.

Климатичната криза и зачестяващите проблеми в заобикалящата ни среда изискват от нас да мислим глобално и да действаме локално. Еко-устойчивите стратегии в световен мащаб включват неотменното участие на сектора култура. Наръчникът предоставя инструменти, с които по-категорично да заявим участието си в тези глобални процеси.

Мануела Саркисян е родена в гр. Варна. Завършва актьорско майсторство за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. От 2009 г. е актриса на свободна практика. От 2015 г. участва по-активно в артистични проекти с екологична насоченост. Понастоящем е член на управителния съвет на АСТ. Вярва, че театърът в огромното си многообразие има великата привилегия да носи едновременно естетическа наслада и да води до социална трансформация.

Къде: Сцена Дерида
Кога: 17.11.2021 г.
Продължителност: 10:00 – 13:00
Брой участници: до 30 души

Форма за регистрация