Включване – как да работим с хора от уязвимите групи?

Уъркшоп за работа с публики
Василка Шишкова (България)

Практическо обучение за това как да разработваме артистични проекти, предлагащи адекватно, равностойно и активно включване на хора от уязвими групи, как да развиваме партньорства с техните организации и защо е важно да сложим на първо място хората, а не състоянието им.

 

Василка Шишкова е експерт „Работа с публики“
Тя е изследовател с 10 годишен опит в изследване и оценка на въздействието на артистични и културни проекти. Работила е по инициативи на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, Творческа Европа, Международната мрежа за съвременни изпълнителски изкуства IETM в България, Великобритания, Испания, Дания, Ирландия. Понастоящем е член на Управителния съвет на Асоциацията за свободен театър. Автор е на аналитични текстове и ръководства за оценка на въздействието на артистични проекти на IETM.

 

Къде: Сцена Дерида
Кога: 20.11.2021
Продължителност: 10:00 – 13:00
Билети: 20 лв.
Брой участници: 20

Форма за регистрация