Управление на проектния цикъл

Обучение
Калина Вагенщайн, директор на Фондация „Арт Офис“ (България)

За обучението
Начинът, по който се планират и изпълняват проектите, спазва определена последователност, която започва от идеята, формулира взаимосвързана съвкупност от цели, дейности и резултати, определя необходимия за това бюджет, контролира разходването на средствата и завършва с отчитането и анализа на постигнатото. Възприет така в цялост, проектът има ясна структура и осигурява навременна и точна информация за всички участници, като се намаляват рисковете от грешки по пътя на реализацията.

Този подход е особено необходим в независимите културни организации, които нямат възможност да наемат голям брой специалисти за всяка отделна дейност и екипът често изпълнява по няколко задачи. Настоящото обучение цели да преведе участниците през целия процес, като използва примери от практиката, очертава често срещани слабости и отговаря на възникналите въпроси.

Калина Вагенщайн има близо 30-годишен опит в оценяване и управление на проекти, като последователно е работила за донорски организации и в независимия сектор и по този начин има поглед и от двете страни – финансираща и финансирана. В рамките на четири часа ще бъдат разгледани различните етапи от възникване на идеята през проектното предложение до създаването на културен продукт.

Къде: Сцена Дерида
Кога: 13.11.2021
Продължителност: 10:00 – 13:00
Билети: 20 лв
Брой участници: до 20

Форма за регистрация