ВИК

Късометражен танцов филм
Катина Дишков (България)

Филмът изследва идеята за разрушителната сила на затаената енергия и нейното освобождаващо трансформиране в креативност. Автори на концепцията са 4 изпълнителки от съвременния театър и танц. Ситуацията, в която бе поставено обществото от началото на 2020 г, и личният отзвук от нея при всяка една от тях ги провокират да обърнат внимание на огромното напрежение от различен характер, което нагнетяват не само като индивидуалности и артисти, но и като граждани на света. Принудени да се изолират, дистанцират, да възпират естествените си пориви, в същото време наблюдават как случващото се с вътрешния им заряд резонира със събития в световен мащаб. Дистанцирайки се от конкретната ситуация, те си поставят въпроса доколко напрежението, което натрупваме, докато противостоим на нещо, ни помага да еволюираме и доколко се обръща срещу нас и ни изражда? Може ли този процес да доведе до нов вид мутация на пълноценно творческо съществуване и как този акт излиза отвъд зоната на артистичния експеримент и се превръща в начало на градивен процес в обществото?

Във филма танц и кино са в тясно взаимодействие, изследвайки динамиката и чувствителността на различните тела с техните движенчески и емоционални рефлексии по темата в поредица от 4 сола и една групова хореография.

Съдържание:
1. Писъкът
2. Повдигането
3. Тишината
4. Повикването
5. ВИК

Катина Дишков е родена в Белград, Сърбия на 25.01.1981. Живее в София от 2008г. Работи в сферата на съвременния танц, изпълнителски изкуства, видео танц и алтернативно образование.

Хореография и изпълнение: Ана Вълчева, Василия Дребова, Вероника Петрова, Катина Дишков
Режисура и монтаж: Христо Симеонов
Оператор: Веселин Христов

Къде: Сцена Дерида
Кога: 10.11.2021; 19:30
Продължителност: 24,11 мин
Билети: 8 лв. / 5 лв. с намаление