Еко?Логично! Изкуство и култура с мисъл за природата

конференция

Изкуството и културата са мощни катализатори за промяна. Те изучават света, поемат го в себе си и докато правят това, неизбежно го трансформират. Но нека под „неизбежно“ да не разбираме „несъзнателно“. Взаимодействието на човека със заобикалящата среда е естествен процес, но когато той стане опасен и разрушителен, тогава е нужна намеса. Ние имаме нужда от здрава планета, а тя има нужда от съзнателни обитатели. Изкуството ни предлага множество инструменти: да сме с отворени сетива в своята „екосистема“, да подхождаме творчески, да вдъхновяваме другите с примера си. Алтернативната преобразяваща реалност от сцената има реален шанс да се пренесе вкъщи, на работа и по улиците.

„Каквото посееш, това и ще пожънеш“ винаги е работело безотказно. Какво сеем сега?

Къде: НСД (Национален Студентски Дом), Зала 304

Кога: 22 октомври 2020 (четвъртък), 14:00

Времетраене: 3 ч

Брой участници: 30

Вход с покани