23.10.2019
20:00
ДНК – пространство за съвременен танц и театър 

пл. „България“ 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

Хореографски концерт
45 мин.
на Aнглийски език

“SIX LOVE SONGS” е хореографски концерт, резултат от сътрудничеството между музика и танц, провокирано от идеята, как може да се визуализира провалената любов. По време на този концерт ние обгръщаме идеята за интимност, лични психологии и чувства. Отваряме въпроси относно поли-отношенията и ре-идентификация на личността в изпълнителския контекст.

“SIX LOVE SONGS” дава пространство на ново честно тяло, на групово тяло, на някой, който обича непознатото, конфликтите и захарта, на друг, който търси нещо друго, някъде другаде, на теб, на мен. Любовни потенциали, които се борят между червено, жълто, зелено и синьо.

Като на игра. Понякога да. Понякога не.

Жана Пенчева създава първата си хореография – “Glass of love” през 2009 г. Следват проектите “Touch down” (2010) и “Епизод IV – размисли през свободното време” (2011). През последните години е част от независими хореографски проекти – бурлеск пърформанса “Неон” (2015) и “Отпразнувай!” (2016), в който участват хора със специални потребности. Концепцията за хореографския концерт “SIX LOVE SONGS” се заражда по време на фестивала Moving Body” 2018. Жана е един от инициаторите на алтернативен хореографски център Steam Room“.


Хореография и изпълнение: Жана Пенчева
Музика и изпълнение: Цветан Момчилов
Консултант-драматург: Дарио Баррето Дамас
Консултант сцена и костюми: Ралица Тонева

Продуцирано от Жана Пенчева в копродукция с “Гараж – колективна платформа за независими артисти”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд “Култура” на Община Варна

Спектакълът “Six Love Songs” е реализиран и в рамките на  инициативата за съвременен танц, пърформанс и инсталации „Три3ависим 2018”.

zhanapencheva.com
tsvetanmomchilov.com
steamroom.site