22.10.2019
18:30
НАТФИЗ – зала 47 

ул. Георги С. Раковски 108A

Движенчески и светлинен спектакъл
40 мин.

Какво е светлината? Освен електромагнитна вълна, тя е и невидимото, нематериално присъствие на човешката личност. Най-фината, но материална субстанция от невидими фотони, която лежи в основата на всичко.

Аз съм Светлина. Всичко в мен и около мен е Светлина. Тялото ми като Фар свети в тъмното. И от мен остава само Светлина.

Спектакълът е изграден през сливане на танц, светлина и звук. Артистичният процес е търсенето на светлинно присъствие, а звукът е свързващият елемент между светлината и човешкото присъствие. Кръговият заобикалящ звук Ambisonics (като триизмерно слушане) променя възприятието на публиката за пространството и тя преживява сетивно самия звук.

“Сияние” е международен проект и интердисциплинарна колаборация между Танцова компания “Дюн” (България) и звуковия артист Абел Корнински (Германия). 

Танцова компания „Дюн” е независима трупа за съвременен танц от Бургас. Инициатор на многобройни образователни проекти за танц с международно участие, артистични партньорства и акции за развитие аудиторията на съвременния танц. Компанията реализира още и Фестивал за съвременни изкуства „ВОДА“ .

Концепция и изпълнение: Петя Стойкова и Радослав Йорданов
Звукова среда: Абел Корински (Германия)
Костюми: Петя Петрова

Продуцент: Танцова компания „Дюн“

С финансовата подкрепа на Министерство на културата 

https://www.facebook.com/dunedancecompany/