21.10.2019
17:00

Дом на киното
ул. “Екзарх Йосиф” 37

видео арт/ арт хаус
41 мин.

Остров Адата е символ, метафора за тези части от града, които не възприемаме съзнателно и не са част от ежедневието ни. Места, които са игнорирани от колективната памет. Знаем че съществуват, но не ги имаме предвид. Едновременно присъствайки и отсъствайки те се превръщат в изоставени пространства, заживяващи свой собствен живот. Пространства, които започват да разказват своите истории с или без наше участие.

Режисьор: Борис Зафиров
Хореограф: Барбара Фолдеши
Драматург: Цвета Ерменкова
Звуков дизайн: Лиза Стюард
Видео артисти: Иван Палейков и Красимир Атанасов
Анимация: Петко Танчев
Антропологично проучване: Мария Славчева
С участието на: Мария Димитрова, Пламена Пенчева, Лиза Стюард, Ина Георгиева, Барбара Фолдеши, Братан Братанов, Радослав Стойчев

Продукция на „Body graphics” и “Театър на отговорността”.
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Фондация “Пловдив 2019”.