На 20.05.2019 г. от 10:00 часа в къща-музей „Андрей Николов“ към Националната галерия, с адрес гр. София 1142, ул. „Любен Каравелов“ 15, ще се проведе Общо събрание на Управителния съвет на Асоциация за свободен театър, на което ще се избере нов Управителен съвет и Председател.

Предоставяме и официалната покана от Председателя на Асоциацията за свободен театър – Катрин Хрусанова.