СРЕЩА на участниците в свободната изпълнителска сцена в България през 2019-та се случва на 17 април от 18ч.

в Център за култура и дебат Червената къща Андрей Николов

СРЕЩА за диалога и действията

СРЕЩА за търсенето на съмишленици и партньори

СРЕЩА за преглед на условията за произвеждане на изкуство и култура преди и сега

СРЕЩА за сверяване на часовниците в полето на свободните изпълнителски изкуства

СРЕЩА за поглед към календара на изминалото време и предстоящите възможности

 

В България свободна сцена на театъра, танца и пърформанса е съществувала под много различни форми във времето. Обособяването на явлението и дефинирането му като свободни изпълнителски изкуства или независим театър, танц и пърформанс започва да се налага официално преди около 10 години. В същия период, поради осъзнаването на необходимостта от обединени усилия за подобряване на условията за работа на свободна практика и за създаване на свободни изпълнителски продукции, се основава и АСТ – Асоциация за свободен театър.

За изминалите 10 години се случиха множество бури и вълнения в сектора, пожънаха се успехи, промениха се нагласи, постигнаха се искания. В същото това време се изпълняваха тромави процедури, затлачваха се очаквани реформи и промени, сменяха се изисквания и обстоятелства, изгубваха се мотивации и мнозина напуснаха полето на активно действие и участие.

След 10 вълнуващи години е време за сверяване часовниците, преброяване на изгубените в боя и трофеите от победите. Нужда от осъзнато планиране на следващи стъпки в обозримото бъдеще. Време е за равносметка за нуждите на сцената тук и сега и адаптацията към контекста, средата и течащите процеси.

Какво се случи? Кои сме? Какво сме? Къде сме? Как продължаваме?

Свободна програма:

от 18:00 до 19:15 ч.

I .Кратка ретроспектива на случилото се в сферата през последните 10 години във факти и събития

  1. Диалогът с Министерство на културата през последните години
  2. Диалогът със Столична община през последните години
  3. Международният диалог на сцената – Обзор на настоящето и близкото бъдеще.
  4. Диалогът за пространствата – проектът Топлоцентрала и др.
  5. II. Неслучилото се накратко – основни акценти

III. Как продължаваме?

от 19:15 – Свободна дискусия и чаша вино

СРЕЩАТА е и за теб ако тази сцена, нейната работа, нейните процеси или проявления са засегнали, ангажирали или променили нещо у теб.