Performing Arts Festival Berlin (PAF), [28 май – 2 юни 2019]

&

АСТ Фестивал за свободен театър [18 – 24 октомври  2019]

представят:

Отворена покана: Мост между сцените #2

Краен срок за участие: 6-ти април 2019 (понделенки)

 

АСТ Фестивал за свободен театър, София и Performing Arts Festival (PAF), Берлин се приближават!

С колаборацията „Мост между сцените“ двата фестивала предлагат специална възможност за обмен. Поканата е насочена към професионалисти, работещи в сферата на свободните изпълнителски изкуства на София и Берлин. Програмата цели да изгради пространство за срещи на споделени планове за развитие и поле за експерименти!

„Мост между сцените“ ще предостави възможност на шестима артисти и/или продуциращи мениджъри от София и Берлин да участват и в двата фестивала. В деня за въведение (счита се първият ден на двата фестивала) участниците ще имат време, чрез различни презентации и уъркшопи, да се опознаят помежду си, като разберат повече и за средата на развитие на всяка от сцените в Берлин и Софи.

По време на всеки от фестивалите участниците ще разберат повече за естетиката и работещите методи в съответната страна. Те ще посещават всички събития и дискусии с гостуващи професионалисти, ще могат да се възползват от разнообразните възможности за съвместна работа с чуждестранни партньори, навлизайки в обмен с независимата сцена за изпълнителски изкуства както в София, така и в Берлин. Местен експерт ще има задачата да направлява групата в рамките на поставените цели по време на цялото преживяване, както и ще ги подкрепя в тяхната съвместна работа. Групата ще има дневни неформални сутрешни срещи с местния гид.

Амбицията на проекта „Мост между сцените“ е да се създаде устойчиви връзки между участниците. Инициативата има за цел да подпомогне тяхната професионална работа в рамките на европейската независима сцена, както и да развие възможностите за копродукции, общи проекти и обмени на гостуващи пърформанси между Берлин и София.

Условия за участие:

След пилотната версия на проекта през 2018 г. „Мост между сцените“  се развива, за да предложи специална възможност за обмен. Тя има за цел да установи по-дългосрочна връзка между независимите сцени на Берлин и София.

Млади професионалисти или в средна фаза на своята кариера (т.е. артисти,  продуценти, проектни мениджъри), който не трябва да са с не повече от 8 години професионален опит в сферата на независимата сцена за изпълнителски изкуства в София и Берлин. Приветстваме вашите кандидатури при следните условия:

  • Адресната регистрация на участника трябва да е в един от двата града.
  • Участникът потвърждава, че ще има възможност да бъде в Берлин в периода 28 май – 2 юни 2019
  • Участникът потвърждава, че ще има възможност да бъде в София в периода 18 – 24 октомври 2019
  • Участниците трябва да общуват свободно на английски, тъй като това ще бъде работният език.
  • След всеки фестивал участниците ще трябва да изготвят писмено текст с обратна връзка, в която да споделят всички свои наблюдения, преживявания и изводи. (1800 знака)

Как да кандидатствате за проекта?

За да кандидатствате за участие в проекта, ви молим за кратка автобиография(максимум 800 знака), както и мотивационно писмо защо „Мост между сцените“ се попада на фокус във вашия професионален интерес и кариерно развитие и какъв е вашия интерес.

Очакваме да получим вашите документи за кандидатстване на английски език.

 

Срок за кандидатстване: 6-ти април, 2019

Молим да изпратите кандидатурата си на посочения e-mail адрес: act@actassociation.eu 

 

Проектът е финансиран от Гьоте-институт България.