Какво представлява RESHAPE?

 

RESHAPE е изследователски проект за развитие, който обединява артистични организации от Европа и Южното Средиземноморие, с цел заедно да създадат иновативни организационни модели и да работят върху основни предизвикателства, свързани с продуцирането, разпространението и представянето на съвременни артистични практики. Целта на RESHAPE е да представи алтернатива на Европейската артистична екосистема, преосмисляйки нейните инструментите и колаборативни модели, съобразявайки ги с артистични и социални иновации, както и с принципите на честност, солидарност, географски баланс и устойчивост.

Политическите, икономическите, технологичните и екологичните промени в нашето общество влияят силно на начина, по който изкуствата се създават, представят и преживяват. Не всички артисти имат възможността да се изявяват и да си сътрудничат международно. Настоящите политики, практиките на индустрията и пазарът не успяват да осигурят нужното разнообразие на артистичните гласове, които да достигат до потенциалната публика в Европа. Същевременно артистите работят все повече отвъд установените естетика, дисциплини, национални граници и сектори. Институционалният некомерсиален артистичен сектор – на национално и на европейско ниво – не е достатъчно гъвкав, за да отговори на тези промени.

Как да продължим да подкрепяме артистичния сектор в този контекст? Партньорите в RESHAPE са убедени, че артистите и културните оператори са експерти в иновациите – че те са тези, които трябва да създадат бъдещите работни модели в творческия сектор. Иновативни структури и проекти се появяват навсякъде из континента, експериментиращи с различни стратегии за ангажиране на разнообразна публика, с устрем за по-добра междусекторна връзка и в унисон с ценностите, които отстояват. Тези инициативи, макар често да са крехки и изолирани, са „слаби сигнали“, индикатори за бъдещите модели и възможното развитие. RESHAPE търси именно такива иновативни структури, като им осигурява време и пространство за работа в транснационален контекст. Целта – да се достигне до обща визия как съвременните артистични практики трябва да бъдат организирани в бъдеще.

Идентифицирахме 5 основни предизвикателства (виж темите по-долу), които ще са фокус на процеса, ще оформят дейностите и ще поставят под въпрос как съвременния артистичен сектор допринася за развитието на обществените ценности.

 1. Изкуство и гражданско общество: Как изкуството може да подпомогне активното гражданска общество?

 2. Справедливи управленски модели: Как да създадем отворени, приобщаващи и гъвкави управленски модели?

 3. Стойността на изкуството в обществото: Как да насърчим разбиране и да спомогнем за популяризирането на изкуствата и тяхната ценност в обществото?

 4. Солидарност във финансирането: Как солидарното финансиране може да насърчи виталността на съвременното изкуство в тези несигурни времена?

5. Транснационални / постколониални артистични практики: От каква рамка и какви инструменти артистите имат нужда, за да работят транснационално и как можем да ги осигурим?

Тези 5 теми ще проучим по следния начин:

 • „Мапинг“ на съществуващи експериментални практики в Европа и Южното Средиземноморие
 • Форум – срещи с артисти и културни оператори с отворени дискусии и дебати върху възможни алтернативни практики.
 • Траекторни групи – всяка група се събира около една от петте теми. Общо 150 артисти и културни оператори ще предложат нови модели, стратегии и инструменти след дългосрочен работен процес (както чрез уъркшопи, така и чрез работа от разстояние).
 • Интензивни срещи – всички участници се събират за две интензивни срещи с цел да дискутират и сравнят възникналите идеи.
 • Конференция – участниците ще представят различните работни процеси и резултатите от тях с по-широката културна и творческа общност.
 • Публикации – колекция от публикации, които ще повдигнат важни въпроси и споделят резултатите от проекта RESHAPE.

 

Времева рамка

 

RESHAPE започва със създаване на Директория, в която ще бъде събирана информацията за съществуващи експериментални, алтернативни и иновативни практики и проекти, които се отнасят към всяка от петте теми. Официално проектът ще започне с Форум в Люблин  (1-3 април 2019) – среща на представителите на експерименталните инициативи по 5те RESHAPE теми.

Форумът ще даде старт на 5 траекторни групи за 5-те теми. Траекторната група ще се състои от 8 човека (Reshaper), които ще работят заедно в продължение на 2 години върху креативни решения-прототипи по всяко от 5те предизвикателства. Reshaper-ите се ангажират с 3 уъркшопа (само тези, които работят по обща тема), 2 интензивни срещи (всички Reshaper-и, както и други професионалисти), форумът и заключителната конференция.

 • Работилниците по Траекторна Група 1 ще се проведат в Единбург (26-28 Юни 2019), Барселона (11-13 Декември 2019) и Тунис (17-19 Юни 2020)
 • Работилниците по Траекторна Група 2 ще се проведат в Танжер (4-6 Септември 2019), София (4-6 Декември 2019) и Атина (13-15 Май 2020)
 • Работилниците по Траекторна Група 3 ще се проведат в Прага (18-20 Септември 2019), Гент (5-7 Февруари 2020) и Лисабон (27-29 Май 2020)
 • Работилниците по Траекторна Група 4 ще се проведат в Бейрут (25-27 Септември 2019), Потсдам (15-17 януари 2020) и Киев (3-5 Юни 2020).
 • Работилниците по Траекторна Група 5 ще се проведат в Копенхаген (12-14 Юни 2019), Истанбул (29-31 Януари 2020) и Марсилия (27-29 Април 2020)

Интензивните срещи, които ще съберат заедно всички участници в проекта, ще се проведат в Клуж-Напока (11-15 Ноември 2019) и Загреб (9-13 Март 2020)

Резултатите от процеса на RESHAPE ще се представят на финалната конференция в Любляна (28-30 Октомври 2020)

 

Отворена покана:

 

Търсим артисти и културни оператори, които са опитвали и са успявали да изобретят алтернативни модели за работа или са успели да ангажират публика по иновативен начин. Познавате ли такива? Разпространете поканата! Вие сте такива? Кандидатствайте!

 • ЛЕСНО И БЪРЗО: СПОДЕЛЕТЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ с RESHAPE Директорията, ако смятате че вашите идеи и действия могат да бъдат вдъхновяващи за други професионалисти в Европа и Южното Средиземноморие. Първи краен срок 15 Февруари 2019. КАНДИДАТСТВАЙ ТУК. Кандидатстването ще бъде отворено отново по време на изпълнение на проекта.
 • ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД: ПРИСЪСТВАЙТЕ НА RESHAPE ФОРУМА в Люблин ако искате да се запознаете с други професионалисти в сферата на изкуствата, които търсят начини да адаптират практиките си спрямо социалните промени. Конференцията е безплатна, ще се предлага частично или пълно покриване на разходите по транспорт.  Краен срок 31 Януари 2019. КАНДИДАСТВАЙ ТУК.
 • ПЪЛЕН ПАКЕТ: СТАНИ RESHAPER ако искаш да се присъединиш към 7 други RESHAPER-и, за да развиете решения по засегнатите проблеми в рамките на 2 години. Всички разноски са покрити. Краен срок 31 Януари 2019. КАНДИДАТСТВАЙ ТУК.

За повече информация относно проекта, темите, процеса на кандидатстване, принцип на селекцията и други въпроси, може да посетите сайта на RESHAPE: http://reshape.network/

Проектът RESHAPE e  е подкрепен от програма Творческа Европа / Creative Europe / на Европейски съюз. Организация в партньорство с ONDA – Франция, Flanders Arts Institute – Белгия, British Council – Англия, Гьоте Институт – Германия, Artemrede – Португалия, Theatre institute – Чехия, Бункер – Словения, Погон – Хърватия, Alt Arta – Румъния, Centrum kultury – Полша, Ariona Hellas – Гърция, АСТ Асоциация за свободен театър – България и 7 асоциирани члена от Швейцария, Финландия, Холандия, Украйна, Мароко, Тунис и Ливан.