(50 години по-късно: свобода, бунт, политически театър или липсата им)

24.10 (сряда), 11:00 – 14:00
Гьоте-институт България
ул. „Будапеща“ 1

Участници: Карл-Дитрих Волф (Германия), Георги Господинов (България), Ондржей Храб (Чехия) Модератори: Миглена Николчина (България), Александър Каршния (Германия)

„Скъпи другари, скъпа държавна сигуpнoст…” Преди да успее да продължи, тайната полиция прибира лидера на ляво настроената западно-германска група КД Волф. Сцена от Деветия Световен Фестивал на младежта и студентите в София 68. Малко млади хора знаят, че столицата ни е единственото място през тази историческа година, къде- то реално Изтокът и Западът са се срещнали; два месеца след барикадите в Париж и две седмици преди интервенци- ята в Прага. Властите са искали хармоничен фестивал, но времената не са били такива… Какво се е случило? Какво не? В изследване на революциите и траекториите на изми- налото време в Европа, известната берлинска независима театрална трупа andcompany&co, заедно с АСТ Фестивал за свободен театър и Гьоте-институт България канят в София К.Д. Волф 50 години по-късно. Заедно с международно известния български писател Георги Господинов и артистичния директор на прочутия независим театър Арка в Прага Ондржей Храб, те ще дискутират ролята на изкуствата във времена на революции, контра-революции и потушени революции.

Проектът се реализира с подкрепата на Change of Scene към програма Robert Bosch, The International Theatre Institute и с местната подкрепа на Гьоте-институт България.