Performing Arts Festival Berlin (PAF), [5 – 10 юни 2018]

&

АСТ Фестивал за свободен театър [19 – 25 октомври  2018]

представят:

Отворена покана: Мост между сцените

Краен срок за участие: 6-ти април 2018

 

АСТ Фестивал за свободен театър, София и Performing Arts Festival Berlin (PAF), Берлин ви канят да се включите в процеса на създаване на мост между сцените на съвременните изпълнителски изкуства.

С колаборацията „Мост между сцените“ двата фестивала предлагат професионален обмен за всички заинтересовани продуценти, мениджъри или самопродуциращи се артисти от сферата на независимите изпълнителски изкуства, работещи в Берлин или София. Програмата цели да изгради пространство за срещи на споделени планове за развитие и поле за експерименти!

„Мост между сцените“ ще предостави възможност на шестима артисти и/или продуциращи мениджъри от София и Берлин да участват и в двата фестивала. В деня за въведение (счита се първият ден на двата фестивала) участниците ще имат време, чрез различни презентации и уъркшопи, да се опознаят помежду си, като разберат повече и за средата на развитие на всяка от сцените в Берлин и Софи. Ще бъде предоставена повече информация, за това как са изградени местните структури на финансиране, които биха били подходящи за реализиране на съвместни бъдещи проекти.

 

По време на всеки от фестивалите участниците ще разберат повече за естетиката и работещите методи в съответната страна. Те ще посещават всички събития и дискусии с гостуващи професионалисти, ще могат да се възползват от разнообразните възможности за съвместна работа с чуждестранни партньори, навлизайки в обмен с независимата сцена за изпълнителски изкуства както в София, така и в Берлин. Местен експерт ще има задачата да направлява групата в рамките на поставените цели по време на цялото преживяване, както и ще ги подкрепя в тяхната съвместна работа. Групата ще има дневни неформални сутрешни срещи с местния гид.

 

Амбицията на проекта „Мост между сцените“ е да се създаде устойчиви връзки между участниците. Инициативата има за цел да подпомогне тяхната професионална работа в рамките на европейската независима сцена, както и да развие възможностите за копродукции, общи проекти и обмени на гостуващи пърформанси между Берлин и София.

Условия за участващите в проекта продуценти, мениджъри и самопродуциращи се артисти

Артистите, продуцентите или мениджърите трябва да са с не повече от 8 години професионален опит в сферата на независимата сцена за изпълнителски изкуства в София и Берлин. Приветстваме вашите кандидатури при следните условия:

  • Адресната регистрация на участника трябва да е в един от двата града.
  • Участникът потвърждава, че ще има възможност да бъде в Берлин в периода 05.06 – 11.06.2018.
  • Участникът потвърждава, че ще има възможност да бъде в София в периода 19.10 – 25.10.2018.
  • Участниците трябва да общуват свободно на английски, тъй като това ще бъде работният език.
  • След всеки фестивал участниците ще трябва да изготвят писмено текст с обратна връзка, в която да споделят всички свои наблюдения, преживявания и изводи. (1800 знака)

Участниците ще бъдат акредитирани като професионални гости. Също така ще им бъдат осигурени:

– настаняване

– разходи по пътуването

– командировъчните/дневните

– преференциален достъп до програмата на двата фестивала

 

Как да кандидатствате за проекта?

  • За да кандидатствате за участие в проекта, ви молим за кратка автобиография (максимум 800 знака), както и мотивационно писмо защо „Мост между сцените“ се попада на фокус във вашия професионален интерес и кариерно развитие и какъв е ващия интерес.
  • Очакваме да получим вашите документи за кандидатстване на английски език.
  • Срок за кандидатстване: 6-ти април, 2018
  • Молим да изпратите кандидатурата си на посочения e-mail адресact@actassociation.eu 

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община и Гьоте-институт България.

cveten-1