Дата и час: 17 ноември, 18:00 ч.

Място:  ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

Адрес: пл. България 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

Жанр: драматично романтичен танц/театър

Език: Английски

Времетраене: 70 минути

Екип:

Галина Борисова – идея и реализация

Елисавета Маринова – репетитор

Ралица Тонева – сценография и костюм

Боян Манчев – консултант драматург

Румен Бальозов – кнсултант музика

Изпълнение: Галина Борисова

 

Синопсис:

Идеите са наследници на тъгата, когато тъгата се превърне в идея, тя вече няма

силата да наранява сърцето.“

 

Марсел Пруст

„Бих могла да ви кажа какво съм изследвала, ако не бях чела Марсел Пруст и не бях

oбсебена от музиката на Рихард Вагнер и Ленард Коен. Бих могла да ви кажа какво

съм изследвала, ако знаех. Но тъй като всичките ми предположения могат да бъдат

оспорвани, няма да ви напрягам с обяснения дали “обектът се връща от дълъг път

през тясната рамка на половинчато отворена врата, безкрайно отдалечен, в цвят

съвсем различен, кадифен, със сияние на някаква намеса на светлина, или се появява,

танцува, но принадлежи към един друг свят”. Бих искала да говоря за любовта, ако

знаех и бих могла да я опиша. Бих искала да зная повече за смъртта, която често ни

тормози поради несигурността си да се случи в идеалния за нас вариант. Няма да

мога да ви кажа и какво е за мен тъгата, тъй като съм я изоставила дотам, че да

не ми се мярка повече пред очите, и не допускам за дълго да се завръща. Бих могла да

кажа и какво е за мен изкуството, въпреки че не е скромно да изказвам преценката

си, за което и да е произведение.“

Галина Борисова

Билети онлайн: https://www.epay.bg/v3main/sale/user/view?saleid=2850467644