Професионална среща, дискусия

Дата и час: 14 ноември, вторник, от 14:00 до 17:00 ч.

Език: Английски

Място: Гьоте-институт България

Адрес: ул. „Будапеща” 1

Модератор: Ида Даниел

 

Да се съберем и да поговорим за бъдещето на театъра и другите живи изкуства. Как предпочитанията към изследователска дейност или занаятчийски умения могат да формират това бъдеще? Дали това са две противостоящи си посоки или можем да погледнем на тях и по друг начин?

Проф. Хайнер Гьобелс, артистичен директор на Института по приложно театрознание в Гийсен (Университет Юстус Либиг), Германия, се води от няколко принципа в това търсене и има готовност да ги разгледа в разговор с тези, които проявяват любопитство към въпросите на образованието в областта на изпълнителските изкуства, работата в колектив, отместването на драмата на характерите в драма на възприятията, въображението на артиста и отварянето на пространства за въображението на публиката.

В началото проф. Хайнер Гьобелс и Ида Даниел ще направят въведение в темата, което след това ще премине в отворена дискусия върху понятията и въпросите възникващи в хода на разговора.

Website: www.heinergoebbels.com