Презентация и лекция на Хайнер Гьобелс

въпроси и отговори

Дата и час: 13 ноември, понеделник, от 14:00 до 17:00ч.

Език: Английски с превод на български

Място: Гьоте-институт България

Адрес: ул. „Будапеща” 1

Хайнер Гьобелс – композитор, режисьор и професор в „Института за приложни театрални изследвания“ в Университета „Justus Liebig“ в Гисен, ще обсъди естетическите стратегии в съвременните представления и музикални театрални продукции, които все повече и повече оставят, така да се каже, центъра празен. Вместо основното допускане на театъра за „присъствие и интензивност“ на изпълнителите, той разглежда понятието „драма“ като преместване на фокуса от драма между репрезентиращи фигури на сцената към драма на елементите, драма на възприятието на зрителя.

Със звук и видео от продукциите „Max Black“, „Stifters Dinge“, „Eraritjaritjaka“, „De Materie и др.

Website: www.heinergoebbels.com