Жанр: Мултимедиен пърформанс

Дата и час: 17 ноември, 18:00 часа.

Език: български с английски субтитри

Място: Театрална работилница „Сфумато“

Адрес:  ул. Димитър Греков 2

Времетраене: 50 минути

Екип:

Идея и концепция: Лилия Гелева и Христо Ушев

Актьори: Лилия Гелева и Христо Ушев

Видеа: Лилия Гелева, Христо Ушев, Георги Димитров, Рашко Раков, Роман Песаров

Музика: Лилия Гелева и Мирослав Стойнов

Глас (аудио): Тихомира Темелкова и Алгара Михалкова

Техническо осъществяване: Лило Петров, Боян Христов, Яна Бобева, Константин Ангелов, Валентина Ангелова, Снежана Папазова, Борис Ненов, Христо Петков

 

Синопсис:

Експериментален проект върху документални текстове, авторски видеа и няколко разказа на Етгар Керет. Изследване, в центъра на което стои съвременният човек. Как да бъдем една по-добра версия на себе си? Какво движи човека днес? Избор ли е да бъдеш щастлив? Защо във време, в което изобилстват разкрити тайни за щастие, човекът е нещастлив? Не лекуваме ли симптомите, а не първопричината? Опит за изследване на взаимодействието между това, което е Човека и това, което му се иска да бъде. Нуждата от отъждествяване, родена от страха „да те няма“. Колко коства да бъдеш честен със себе си? И ако успееш, дали това не би помогнало на някой друг?

 

Видео трейлър: