„Майки от стомана“

Жанр: стенд-ъп пърформанс

Дата и час:  17 ноември, 20:00 часа

Език: полски с английски субтитри

Място:  Център за култура и дебат „Червената къща“

Адрес:  ул. „Любен Каравелов“ № 15

Времетраене: 60 минути

Екип:

Концепция и изпълнение: Мадалина Дан, Агата Синярска

Драматургични консултанти: Мила Павичевич, Сиегмар Захариас

Звук и видео : Диего Агуло

Продукция:
Art Stations Foundation

Копродукция
Konfrontacje Teatralne (Lublin)

Синопсис:

„Още ли Изтокът преследва Запада? Какво всъщност означава „Изтока“? Да раздвижим понятията и имената и да променим хода на тази криза. Нашият процес се фокусира върху националната и полова идентичност, върху емоциите (с ударение върху плача като физическо, емоционално и политически действие). Започнахме работа със собствените си майки и тяхната био-политическа история и преминахме към разбиране на микро реалностите във взаимовръзка с макро структурите и начина, по който държавните системи и политики оформят индивидуалните животи на хората.

Организация: Art Stations Foundation

mkidn_logoeng