„Взаимосвързани частици“ – част 1

Уъркшоп в две части за широк кръг артисти с Агата Синярска / Полша /

Дата и час:  17 ноември, 10:00 – 14:00 часа

Работен език: английски

Място:  ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

Адрес: пл. България 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

Каква би била нашата реалност ако можехме да виждаме нещата, които не можем да виждаме? Каква би била нейната интензивност, образ, вкус? Би ли било една реалност или множество такива? Ако реалността е система от ваимовръзки, то невидимото е една огромна част от него. Съществуваме, без дори да осъзнаваме, в преплетени мрежи, не като отделни индивиди, а сред множество гледни точки, мисли, емоции, смисли, езици, въображения, физически взаимовръзки – всичко прекрачва нашите „установени“ граници. Реалността не се движи  логически по редовете на лист хартия, а в постоянна и неконтролируема интеракция между „мен“ и „другите“. Ние сме част от огромен колектив. По време на този уъркшоп ще търсим невидимите реалности: частичките във въздуха, бактериите, мислите, социалните табута и др. – ще проследяваме как тези неща повлияват на нашите възприятия и движения.

УЧАСТИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ: CV И МОТИВАЦИОННО ПИСМО ИЗПРАТЕНИ ДО act@actassociation.eu

„Взаимосвързани частици“ е част от програмата „Мигриращото тяло“ на „ДНК – пространство за съвременен танц и пърформънс“ с подкрепата на Програма Култура на Столична община.

„Взаимосвързани частици“ се осъществява с подкрепата на Полски институт.

logo_polski_institut_eng-copy