„Неон бурлеск пърформанс“

Жанр: Танцов пърформанс

Дата и час:  16 ноември, 20:00 часа

Език: български с английски субтитри

 

Място:  ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

Адрес: пл. България 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

Времетраене: 50 мин

Екип:

Ирена Цветанова – автор, изпълнител, административна дейност, ръководител на проекта

Александар Геориев – автор, изпълнител, комуникация с чуждесранни партньори, разпространение на проекта извън България

Жана Пенчева – автор, изпълнител, разпространение на проекта, комуникация с партньори

Маргрета Костадинова – културен мениджър по създаването на проекта

Емилиян Гатцов – Елби – музика към Неон

Ралица Тонева – визуално създаване и изпъление на проекта, костюми

 

Синопсис:

Неон е проект, под шапката на който се генерират няколко различни продукта –лекция-пърформанс, танцови тренинги с различни социални групи и бурлеск спектакъл. Александар Георгиев –Аце, Ирена Цветанова и Жана Пенчева генерират и артикулират хореографска материя около тематика на протеста, Бурлеска и техните функции в обществото. Бурлеск пърформанс Неон е крайната точка от тяхното пътуване. Това е сценично представление, което предлага нова гледна точка към празнуващото/протестиращо тяло, което да бъде наблюдавано през призмата на Бурлеска, която в същността си борави с флирт, противопоставяне, сарказъм, гротеска и секс..

Организация:  Гараж – колективна платформа за независими артисти, София и Народно читалище „Хамалогика 2014“, Бургас