„Лицата човешки“

Жанр: Сценична акция /симулморт/

Дата и час:  15 ноември, 17:00 часа.

Език: български с английски субтитри

Място:  Ателие VIA NEGATIVA”

Адрес:  ул. Искър 62

Времетраене: 75 минути

Екип:

Валерий Пърликов – режисьор, VJ

Анета Янкова-Пърликова – актриса

Явор Костов – актьор

Синопсис:

използани са текстове  от Жан-Клод Кариер „Обичайният способ”, Христо Христов „Секретното дело за лагерите” и Йордан Русков „Цветя на злото. Из хербариума на ДС”.

Наследството от „социалистическата епоха” понастоящем се изражда в маркетингови стратегии за продажба на продукти, разчитащи на амнистиращата всяка интимна болка обществена носталгия по по-доброто-вече-отминало. „ЛИЦАТА ЧОВЕШКИ” е композиран като разпит в Държавна сигурност и представлява както демонстрация на психодраматичен катарзистичен модел, така и екзистираща „гранична ситуация” на борба. В условията на неконструирана постановъчно форма, експлицирайки креативната си спонтанност, актьорите съобразяват акциите си и с произволното разположение на зрителите в пространството. Елементите на непредвидимост целят пределно оголване на психичните програми на участващите  и дефинират неповторимост на срещата.

 

Организация: ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА

Website: www.tmetaezik.ovo.bg