“Rotor”

Жанр: Перформативна Автоматична Система (ПАС);

Дата и час:  14 ноември, 18:00 часа

Място:  ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

Адрес: пл. България 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

Времетраене: 50 мин

Екип:

Венелин Шурелов – идея, организация, техническа адаптация, осветление, видео проекция

Борислав Тонев (Бъки) – механика

 

Синопсис:

Фигурата е тяло на жеста, частично затворен от функцията, частично освободен от фикцията. В граничното поле между пърформанс и инсталация разполагам своята акция, преминаваща през две различни фази. В първата част, започвайки от празна сцена, изграждам пред публиката едно съоръжение, сложен електро-механичен кинетичен механизъм. Втората част се развива във финалните 5 минути и демонстрира окончателното сливане между моето тяло и изградената конструкция. Така образуваното хибридно тяло се движи според правилата на автоматиката, но същевременно е потопено в един фиктивен свят.

Видео трейлър:

Организация: Фондация „Асоциация Информбюро“; Сдружение Виа понтика; SubHuman Theatre

Website: www.subhumantheatre.com