Уъркшоп на She-She Pop

Техники на отчуждение в театъра и игри с говорене: част 2

Дата и час:  12 ноември, от 11:00 до 17:30 часа.

Работен език: английски

Място:  Гьоте-институт София

Адрес: ул. Будапеща 1

Иля Папатеодору и Лиса Лукасен – представители на известния немския пърформънс колектив She She Pop ще проведат уъркшоп по хорови изпълнения, стратегии за диалог и игри с говорене. В него участниците ще могат да се упражнят групово върху артистични подходи за работене с текстове. She She Pop умишлено поставят своя уъркшоп в контекста на дидактическите пиеси на Брехт, тъй като неговите похвати се основават именно върху ритуализираните жестове на говорене, постоянно преповтарящи се теми и въпроси, песни – начинът, по който утопичните форми на комуникация могат да се случат на сцената.

Заедно с участниците в уъркшопа, She-She Pop ще разработят аранжименти за игри, техники за задаване на въпроси и импровизации с говорене и ще поставят различни задачи, които ще бъдат групово и визуално разрешавани на живо на сцената.

Използвайки индивидуалния и групов опит на участниците и обвързвайки го с идеята на Брехт за театър без публика, ще бъдат търсени форми, които показват активната позиция на пърформъра. Участниците, които не е задължително да са актьори, ще научат как  да импровизират в рамките на стрикно определените и проверени правила и как да вземат индивидуални и колективни решения на на живо на сцената.

УЧАСТИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ: CV И МОТИВАЦИОННО ПИСМО ИЗПРАТЕНИ ДО act@actassociation.eu

She She Pop Workshop се осъществява с подкрепата на  Гьоте-институт България.

8-goethe_institute_logo_horizontal_green_srgb