“The Space in Between”

Жанр: танцов пърформанс с участието на публиката

Дата и час:  12 ноември, 18:00 часа

Място: Център за култура и дебат „Червената къща“

Адрес:  ул. „Любен Каравелов“ № 15

 

Времетраене: 50 минути

 

Екип:

Искра Иванова, хореография и изпълнение

Светлозара Христова, артистичен сътрудник

Синопсис:

THE SPACE IN BETWEEN е изцяло авторски танцов проект, реализиран и менажиран от

хореографа Искра Иванова и културолога Светлозара Христова. Представлението е

колаборативна творба, базирана на импровизация и интеракция с публиката.

THE SPACE IN BETWEEN изследва темата за комуникацията помежду ни в контекста на

съвременната консумативна епоха, заплашваща възприемането на човешкото

същество основно през аспекта на телесността. Търсенията на творците в

представлението са ориентирани към преоткриване на тялото като необозрим и

тайнствен свят, като сложна свръхсетивна система, влизаща в разнообразни форми

на съприкосновение със Света и с Другия.