„Аз“ на сцената173-ssp-cd-01

Жанр: Лекция-пърформънс

Дата и час:  12 ноември, 20:30 часа

Език: английски

Място:  ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

Адрес: пл. България 1 (срещу фонтаните в подлеза на НДК)

Времетраене: 60 минути

Екип:

Иля Папатеодору

Лиса Лукасен

 

Синопсис:

На лекцията на сцената на ДНК след първия ден на уъркшопа, Иля Папатеодору и Лиса Лукасен ще говорят за акта на говорене на сцената. Те ще покажат как в работите на She She Pop връзката с публиката се трансформира. Изпълнителите използват автобиографични материали и лични истории, за да илюстрират своя метод, като също така ще влязат и в ролята на наместници на публиката. She She Pop поставят специфичен  набор от правила, чрез които комуникират един с друг, както и с публиката. Как този подход променя ролята на публиката и идеята за хора, събрани в една театрална зала? Как се появява сценичният разказ и кой всъщност е този, който казва „Аз“ на сцената?

 

Организация: She She Pop Performance Colective

Видео канал:https://www.youtube.com/channel/UCjSrRjJ1-KkVTaDg03A_LZQ

Website: www.sheshepop.de/en

<<„Аз“ на сцената>>се осъществява с подкрепата на  Гьоте-институт България.

8-goethe_institute_logo_horizontal_green_srgb