АСТ „Асоциация за свободен театър“ в партньорство с Derida Dance CenterФондация „За Оборище„, ОСАИК – 36 „маймуни“ и Фондация „Брейн Стор Проджект“ представят проект:

Синергия – изследване на потенциала на ОКИ Средец“

финансиран по програма „Европа“ 2016 на Столична община

 

Проектът си поставя за цел да търси нови възможности за сътрудничество както с администрацията, така и с различните съществуващи образователни школи, детски групи, клубни и спортни обединения типични за общинските културни институти в София. Прокет за развитие на Нов модел за на Общинските културни институти, който има за задача да модернизира структурата, обхвата и фокуса ,като запази основните приоритети на културните институти и развие техния потенциал в дългосрочен план с модернизация и гъвкаво управление.

От друга страна ще бъде предложено: как подобен проект да привлича млади артисти и да работи за продължаването на тяхната професионална реализация, подобряване на средата, повишаване на качеството и развитието на условията. С фокус над съвременните изпълнителски изкуства работната група, сформирана към проекта, ще предложи модел, поставящ си за задача и да: развива нови публики; изгражда отношение и връзка между разнообразните жанрове и артистични езици; приобщаване на деца и младежи през съвременен театър, танц и пърформанс; възпитание и свързване на аудитории; подпомогне  на връзки между хора от района от на различни поколения; комуникиране на гъвкав, съвременен и устойчив нов модел, който да бъде пример за развитие на подобни практики в България.

Първичната цел на проекта е да проучи и анализира възможностите за реално партньорство с ОКИ „Средец” и изграждането на възможна форма за управление, в която да присъстват общинската администрация, заедно с представителите на независимата изпълнителска сцена, включително и бизнеса. Проектът ще изследва потенциала за съжителство на разнородни групи – образователни и любителски с професионални компании.

Една от целите свързани с опита на екипа ще бъде да създаде пространство за реализация и професионално развитие на начинаещи, млади артисти от изпълнителската сфера и да спомогне за творческата им кариера. Проектът ще изработи модел за възстановяване и трансформирането на ОКИ „Средец”, като го превърне в пространство за представяне на високи образци на съвременният театър, танц и пърформанс и професионално фокусиране на артистичното съдържание.

От месец септември 2016-та ще започне информационна кампания и публични обсъждания.

Programa_Evropa_Logo gerb_sofia

Проект  „Синергияизследване на потенциала на ОКИ Средец“ се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа 2016  от  Фондация „За Оборище“.