На 21.09.2016 г. от 11:00 часа ще бъде представен публично финалния модел за Център за съвременни изкуства в изоставената сграда на бившата Топлоцентрала на НДК

Сградата на бившата Топлоцентрала на НДК е една от локациите, предложени от Столична община за създаване на Център за независимите изкуства по време на кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Тя е и пространството, което независимите организации припознават като най-подхдящо за създаването на подобен център. След двегодишна съвместна работа между Столична община и коалиция от независими български организации в сферата на съвременните изкуства и култура,  е налице финалният модел за визия и управление на бъдещия център за съвременни артистични форми, социални взаимодействия и международен обмен.

В работния процес бяха въвлечени и петима чуждестранни експерти от Белгия, Швеция, Германия, Хърватска и Румъния, международната мрежа за изпълнителски изкуства IETM, мрежата на независимите културни центрове TEH и чуждестранните културни институти в столицата. Беше обменен опит и с арт центрове от Франция и други европейски страни в създаването и поддържането на подобни иновативни центрове в Европа.

Основна цел на проекта е създаване на устойчив мултифукционален Център за съвременни изкуства, който да подобри условията за работа на широката независима сцена и да стимулира комуникацията между местни и чуждестранни творци, както и да развива разнообразни и иновативни форми на изкуство, образование и забавление сред гражданите на София от всички възрасти. Новото пространство цели да отвори врати през пролетта на 2019 и следва да повиши качеството на културния живот в столицата, както и реномето й, чрез създаването на атрактивен туристически обект с международно значение.

На 21 септември /сряда/ ще се състои публичното представяне на резултатите от проекта „Създаване на финален модел и интредисциплинарна платформа за управление на  Център за съвременни изкуства Топлоцентрала“ . Презентацията ще се проведе от 11:00 часа в официалната зала на ул.”Париж” №1. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016.

На събитието ще се представи и възможността за създаване на пилотен модел -„смесен културен институт“ – на партньорство между Столична община и гражданския сектор /в лицето на сдружение „Топлоцентрала“, интердисциплинарна платформа, състояща се от 12 професионалисти и 7 организации от сферата на изпълнителските, музикални и визуални изкуства, социално предприемачество, образование и др.

 

За допълнителна информация:

Веселин Димов, Асоциация за свободен театър, тел. 0899 196 316