Дата и час: 22 ноември; 18:00ч.

Място: Derida Dance Center

Адрес: Бул Сливница 245 , етаж-3

Времетраене: 45 минути

 

Екип:

идея и реализация: Стефани Ханджийска

звукова среда и музика: Георги Атанасов

костюми: Росица Грънчарова

драматургичен консултант: Елена Ангелова

осветление и светлинни технологии: Йосиф Аструков

Участват: Василия Дребова, Таня Жоакимсман, Теодора Топалова- Вълчева, Цвета Дойчева, Иво Леонкев, Йонко Димитров, Калин Калинов и Тодор Близнаков

 

Синопсис:

“TheTimeStopper” е представление в жанра на физическия театър, изследващо  общуването между поколенията и изчезващата връзка между тях.

“TheTimeStopper” предлага алтернатива на ежедневното общуване с истинска гореща среща между младите и възрастните чрез изразните средства на физическия театър и съвременния танц.

“TheTimeStopper” подлага на нов прочит ейджистките стереотипи в обшеството и задава въпроса- какво се крие в човека отвъд хронологията му?

Представлението разглежда механизма на споделяне като ключов за общуването и преодоляването на различията.

Проектът “TheTimeStopper”  цели да търси нови пътища и да стимулира процеси на обмен между противоположните социални групи на възрастните и младите.