Дата и час: 19 ноември; 18:00ч.

Място: ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

Адрес: пл. България 1 (в подлеза на НДК срещу фонтаните)

Времетраене: 60 минути

 

Екип:

автор, водещ на процеса и изпълнител: Ирина Голева

автор и изпълнител: Огнян Голев

автор и изпълнител: Александър Деянов (Skiller )

сценичен дизайн и костюми: Христина Крумова

автор на драматургичен текст: Здрава Каменова в сътрудничество с Ирина Голева и Огнян  Голев

принос в работата с тялото: Изабел Шад (Германия)

дигитален дизайн: Симеон Янчев

графичен дизайн: Ивелина Анчева

научен консултант: Антоанета Атанасова

 

Синопсис:

„Математика на сърцето“ изследва силата на постигнатите взаимовръзки помежду ни чрез съзнателното използване капацитета на човешкия орган сърце. Това, което се случва около нас, зависи изцяло от начина, по който го наблюдаваме, от начина по който участваме и общуваме.

Със средствата на драматургията, музика на живо, дигиталните визуални изкуства, съвременния танц и импровизация, представлението разкрива най- новите знания и открития за това, как работи сърцето като биология, силата на присъствието му като свързващ с другите хора индикатор, и изследват на живо възможностите за развитие на капацитета на интуицията, причинно следствените връзки сърце/мозък, провокиращи интерактивното участие на публиката, осъзнаваща нагледно чрез средствата на дигиталните технологии силата и важността на своето присъствие.

Организация:

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура „По действителен случай”