Жанр: танцов и музикален пърформънс

Дата: 16 октомври, 19:30ч.

Времетраене: 50 минути

Място: Център за култура и дебат „Червената къща“, Червена зала

Адрес: ул. Любен Каравелов15

Седящи места: 50

Екип:

съавтор и режисьор: Ида Даниел

съавтор и изпълнител: Мариета Петрова

съавтор и изпълнител: Александър Митрев

съавтор, kinekt програмиране и светлина: Тодор Стоянов

Синопсис:В пространство само с няколко електрически крушки, двама души са се концентрирали върху тънката граница между движението и невъзможността да се движиш, дишането и недишането, тишината и звука, тъмнината и светлината. Присъствието и съществуването стават осезаеми и създават възможност за срещи по протежението на тази гранична линия.

Организация:

„Нейно Величество Тенджерата под налягане”, сдружение за съврeменно изкуство в условия на висoко напрежение, се занимава със срещите между физическото, емоционалното, интелектуалното и духовното нива у човека. И като създател, и като наблюдател. Екипът работи върху форма и съдържание, които да се превърнат в безопасна зона за осъществяване на тези срещи.

„Нейно Величество Тенджерата под налягане” съществува от 2011 и активен член на независимата изпълнителска сцена в България.