Жанр: синтетична театрална акция

Дата: 16 октомври, 19:30ч.

Времетраене: 100 минути

Място: Ателие VIA NEGATIVA

Адрес: ул. Искър 62

Седящи места: 12

Екип:

режисьор: Валерий Пърликов

актьори: Анета Янкова-Пърликова, Николай Чилов, Явор Костов

VJ: Валерий Пърликов

Синопсис:

Посредством фабулата на една формално легитимитизирана през светския ритуал на брака, но невъзможна във физическите си параметри връзка, през множество концентрични пластове на интерпретация, акция „Джан” изследва „невъзможната, отишла си от човешкото“ любов. Персонажите с един „революционен“, трансформиращ социален акт, са изгубили паметта на полиса си, с нея си е отишло и дълго отработваното през поколенията тайнствено „приемане“ на свързаността като божествено снисхождане. В индивидуалният човешки дух пропиват настръхнали множество „родови страсти“ и любовта е единствено техен осветен от „голям сън“ мит.

Организация:

Непосредствено след създаването си ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА инициира „Ателие VIA NEGATIVA” – идентифициращ Фондацията, безсрочен научно-изследователски проект. Заниманията в „Ателието” включват кратък лекционен курс и интензивни практически занятия, целящи намиране на конвенционален, достъпен в макрокултурата, сетивно-образен еквивалент на психичните процеси, както и подход за акумулирането им в рамките на комуникационната система на представлението. Оставайки в общия поток на театралната антропология (изследванията на Ричард Шехнер, Йежи Гротовски, Питър Брук, Еуженио Барба и пр.), методологията е уникална с включването в актьорския тренинг на преживявания в „изместено състояние на съзнанието”, съдържащи произволна стратегия за личностна преидентификация.