Жанр: Интерактивно театрално представление

Дата: 16 октомври, 21:30ч.

Времетраене: 90 минути

Място: Център за култура и дебат „Червената къща“, Червена зала

Адрес: ул. Любен Каравелов15

Седящи места: 50

Екип:
режисьор: Георг Жено

сценография Лили Джагарова

участват: Ирина Андреева, Ивайло Драгиев, Боряна Пенева, Благой Бойчев, Милко Йовчев

Синопсис:

Представлението се занимава с нуждата на хората един от друг, нуждата от състрадание и помощ, които по всякакъв начин биват отказвани. Историята е за мъж и жена, пътуващи на стоп, които преживяват различни неща заедно, но въпреки това остават сами със себе си, всеки затворен в черупката си. Проблемите за емпатията и нейната липса в съвременното ни общество.

Организация:

Идеята на театър “Реплика” е да се обособи като независима неправителствена организация, която се основава на колективно и демократично управление. Създаден е от четирима актьори – Ованес Торосян, Ивайло Драгиев, Благой Бойчев и Милко Йовчев и младият продуцент Стефан Алексиев. Театър „Реплика“ се основава на идеята за Театър -Семейство с гости и приятели и с дълбоко разбиране към идеята за “любов към ближния”. Заради това ние правим и силно социални и политически насочени проекти и се интересуваме от социалната и политическа обстановка в България и Европа.“Реплика” иска да бъде движение за развитие на граждански, модерни личности, социално и демократично гражданско общество в България, като част от една обединена Европа. Решението ни да правим театрални проекти се основава на идеята за свобода на всеки от участващите и една от основните ни задачи е развитието и покрепата на млади режисьори, актьори и артисти въобще.