кьде: „Ателие 313″, кв.“Красна поляна“, ул.“В.Д.Стоянов“ до бл. 7

За девети път „Ателие 313” обединява за една нощ артисти от всички изкуства. Девета Творческа! е платформа за нови търсения, за контакти и сътрудничества, пространство за театър, за кино, за музика, за литература… Всеки е свободен да свири, да пее, да крещи, да мълчи, да говори наум, да играе или не, да се подготви или да импровизира експлозивно. Пространство за провокиране на творчество. За преобръщане и промяна. За свободни, страстни, тревожни артисти.