ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА представя синтетичната театрална акция

кьде: Ателие VIA NEGATIVA”, ул. Искър №62

по: сценария на Ги Хибърт „На пет минути от рая”; Кана Рачева „България Следите на терора Възродителният процес”; студията „ВЪЗРОДИТЕЛНИЯТ ПРОЦЕС“ на Михаил Груев и Алексей Кальонски (интирнет публикации); Мехмед Амид Хамид – сборник „Насилие, политика, памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя”, съставители Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василева–Груева, Виолета Коцева–Попова, Мария Костадинова, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011

РЕЖИСЬОР И VJ: Валерий Пърликов
АКТЬОРИ: Анета Янкова-Пърликова, Николай Чилов, Мирослав Михов, Антон Трендафилов (на запис)