“Placebo”
учебен танцов спектакъл на д-р Анна Пампулова
на сцената на УТ на сцената на УТ