от Вернер Шваб
режисьори: д-р Ася Иванова и Добриела Попова
Къде: сцената на Учебен театър – НБУ