Алма Алтер представя
„ДИНГ“

Ако си вън, не знаеш защо. Ако си вътре, пак не знаеш защо.
Но по различен начин.
Краят на този свят – генерална репетиция.
Без костюми.