• Details
  • Tags
  • More

ДИНГ „@ЛМА @ЛТЕР“

Алма Алтер представя
„ДИНГ“

Ако си вън, не знаеш защо. Ако си вътре, пак не знаеш защо.
Но по различен начин.
Краят на този свят – генерална репетиция.
Без костюми.