Алма Алтер представя
„Ричард, кой Ричард“

Къртиците копаят своите тунели в тъмното без да се интересуват от посоката. Хамлет-къртицата беше. Лир-къртицата беше. Хенри-къртицата беше… и Ричард, не онзи – Лъвското сърце, не… все същият Ричард, в тялото на който се е втелил онзи почти млад, почти юноша, император на Рим – Калигула. Ричард-къртицата е. Калигула е. А ти – колко си. Колко от Шекспир, колко от Ян Кот, колко от Камю. И най-вече, колко от себе си.