Алма Алтер представя 

“Краят на играта“

„Едно…
Две…
Три…
Четири…
Пет…
Шест…
Седем…“

„Сега е мой ред! Осем… девет… десет… единадесет… дванадесет… тринадесет… четиринадесет… петнадесет…“Природата ги е забравила. Остават двамата един на друг. Единият на другият. Другият на единият.Играят. Играта. Ще играят. Победителят е този,който ще изиграе Играта, ще изиграе Другият, ще изиграе себе си.Победител няма. Само трици и пясък. Пясък и трици. Талаш, в който увяхват бурените на една любов.Остава нищо.