автори: Надежда Московска и Мирослав Йорданов
изпълнение: Владислав Георгиев
къде: Работилница Трансформатори (УАСГ)

Докато участникът не бъде повален на земята и не може да се изправи със собствени сили. До пълна невъзможност да бъде продължен двубоят.