Продукция на Театър АТОМ

кьде: Младежки театър, бул. Княз Александър Дондуков 8 

Основното заложено в проекта „С Т О Л Ъ Т” е интензивния изследователски процес на актьорите върху темата за Стола. Столът се разглежда не просто като битов предмет, а като огледало на личността с нейните желания и страсти. Проекта е разделен на три основни части. Първата, която свързва Столът с произхода в митологията. Втората, която разглежда Стола като символ на политическа и върховна власт и третата, в която Столът е проекция на индивидуалността и личността в наши дни. Избирането на стола като централен обект в постановъчния процес, има за цел да измъкне зрителя от битовото му възприятие за стола просто като вещ. Новата проекция на тази свръх употребявана мебел с новопридобита изразност и собствена душевност е градивният елемент на спектакъла

Автори и участници:

Стефания Георгиева, Христо Таков, Камен Марин, Вера Молова
Музика Ensemble Contraste
Музикално оформление Христо Таков
Режисьор Лоран Фестас
Фотограф Иван Дончев