СТЕФАН А. ЩЕРЕВ
Артист и директор на Информбюро Асоциация; съосновател на Антистатик – международен фестивал за съвременен танц и пърформанс; Европейска нощ на Театрите; Номадска Танцова Академия България; Асоциация Топлоцентрала

Stephan A. Shtereff_photo

Кой е Стефан А. Щерев в съ/временната реалност?

Далеч от съ/ветската и близо до съ/знателната личност. Артист, лечител на схванати разбирания и контрареволюционер на порядките…


Каква е твоята мотивация да се включиш в журито на АСТ Фестивал 2017?

Приемам го с голяма отговорност и уважение към колегите. Мотивиран съм от това да извадим на фокус най-значимите постижения на независимата сцена през изминалия и този сезон.


Кой е АСТивният елемент в принципа на твоята селекция?

ФантАСТичният момент, когато нещо се открои със собствен почерк или с дълга традиция, станала еталон.


Каква е реалността за изкуството в България – временна или съвременна?

Зависи къде ще сложим другите определения – „институционалното“, „театралното“, „комерсиалното“, „независимото“, „субсидираното“, „оперното“… Реалността не е единица мярка за съгласие. В света на изкуството това не прави изключение.