КАТРИН ХРУСАНОВА
(И​зпълнителен директор на ACT Фестивал за свободен театър; председател на АСТ Асоциация за свободен театър; представител на Фондация “За Оборище” и съосновател на Асоциация “Топлоцентрала” )

21827507_171943960021210_4418152867924279296_n

Коя е Катрин Хрусанова в съ/временната реалност?

Катрин е културен АСТивист по призвание, инат по традиционно увлечение. Пропагандира позитивизъм с американски привкус, сюрреализъм с цел и посока и европейски натурализъм в цялата му чудна несвършеност.


Каква е твоята мотивация да се включиш в журито на АСТ Фестивал 2017?

Прегърнах с радост идеята за участие в селекцията на българската програма, защото смятам за важно домакинът да посрещне гостите подобаващо и да поеме отговорност за резултатите от споделените взаимодействия. В същото време виждам, че и през 2017-та е изключителна необходимост да се инвестират усилия във видимостта на свободната българската изпълнителска сцена, нейното представяне и достигане до нови аудитории, както на местно, така и на международно ниво.


Кой е АСТивният елемент в принципа на твоята селекция?

За мен е важно изборът да бъде съобразен с публиката на събитието и целите на Фестивала, но като АСТивна съставка избирам елемента на провокацията, която да изненада, да предизвика неочаквана реакция или силна емоция. Фестивалните събития са празник на извънредното, те притежават свободата да предложат резултати излизащи от рамките и нахлуващи в съзнанието.


Каква е реалността за изкуството в България – временна или съвременна?

Поставяйки под прожектора съвременното изпълнителско изкуство на проектен принцип бих казала, че е наВременно.