ВАСИЛ ВИДИНСКИ

(Преподавател по философия на Новото време и съвременна философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Съучастник в различни форми на съвременния танц и театър. Съавтор на проекта „Независимо от ритъма“)

Vidinsky-2

Кой е Васил Видински в съ/временната реалност?

Интересуват ме три области и техните отношения: изкуство, философия, наука.


Каква е твоята мотивация да се включиш в журито на АСТ Фестивал 2017?

Първият мотив е свързан с това, че съм привлечен от „независимостта и свободата в изкуството“, от тукашната неравна сцена, от работилниците, мазетата и лабораториите на театъра. Всъщност всичко това са вече добре известни и широко употребявани клишета, ала бих искал да видя как биват преосмисляни и трансформирани от артистите днес. Вторият мотив е по-скоро изследователски и е свързан с разбирането и осъзнаването на това „какво се случва днес?“.


Кой е АСТивният елемент в принципа на твоята селекция?

Мисля си, че не е един, а по-скоро е свързан с умелото синтезиране на много елементи в нещо цялостно. Очаквам да видя различни техники за преобръщане на познатото в необичайно и ми се струва много съществено да се обработва, прекроява тукашния контекст.


Каква е реалността за изкуството в България – временна или съвременна?

Временна е. И това е основата. Но реалността може да се надгражда в нещо устойчиво: разнопосочни тенденции, създаване на нови пътища и т.н. Убеден съм, че това става единствено в съвместност; и по този начин временното може да стане наистина съвременно.